ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

برای ثبت شرکت حقوقی ابتدا باید در مورد شرکایی که می خواهید در شرکت شما فعالیت کنند، موضوع فعالیت شرکت، میزان مسئولیت هایی که می خواهید شما و شرکایتان متقبل شوید، نوع شرکت و نسبت به مراحل ثبت شرکت تحقیقات لازم را انجام دهید و سپس با آگاهی لازم اقدام به ثبت شرکت نمایید.

مبنایی‌ترین عملکرد شرکت تقسیم مسئولیت در قالب یک شخصیت حقوقی می باشد. همچنین موضوع فعالیت برای شرکت در تعیین نوع آن حائز اهمیت می باشد. زیرا در مواردی نوع اشتغال شرکت سطح مخصوصی از مسئولیت شرکا را اقتضا می‌کند و از همین روست که مجوز برخی از فعالیت‌های مخصوص تنها به نوع مشخصی از شرکت‌ها اعطا می‌شود. در این مقاله ابتدا به اختصار در مورد انواع شرکت ها خواهیم گفت. سپس در مورد مراحل ثبت شرکت سهامی عام توضیحاتی را خواهیم داد.

برای ثبت برند و لوگو کلیک کنید.

مراحل ثبت شرکت

تکمیل مدارک لازم

انتخاب نام برای شرکت

تنظیم مدارک های شرکت

امضا مدارک مورد ثبت توسط همه شرکا

ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها

اخذ آگهی

انواع شرکت و مراحل ثبت شرکت

هریک از شرکت‌ها مراحل مخصوص مربوط به خود را دارند که در ادامه خواهیم گفت.

شرکت سهامی عام و خاص

شرکت سهامی عام، به شرکت هایی گفته می شود که بخشی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می شود.

در مقابل شرکتی که کلیه سرمایه آن موقع تاسیس، فقط به وسیله سهامداران تامین شود، شرکت سهامی خاص می باشد. شرکت های سهامی جزء شرکت بازرگانی محسوب می شوند حتی اگر موضوع فعالیت آنها بازرگانی نباشد. شرکت های سهامی شامل هیئت مدیره، مدیرعامل، مجامع عمومی، فوق العاده و بازرسان می باشند. در شرکت های سهامی، مسئولیت شرکا یا سهامداران به میزان سرمایه می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که با هدف تجارت، بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. بدون این که تقسیم سرمایه شرکت به سهم یا سهام تبدیل شود. در این شرکت، شرکا به میزان سرمایه آورنده در شرکت مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یک نوع شرکت حقوقی است که برای فعالیت های تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. اگر سرمایه و دارایی شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات آن کافی نباشد مسئولیت شرکا تضامنی می باشد.

و…..

مراحل و مدارک لازم برای ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت‌ها با توجه به نوع آنها متفاوت است.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه‌های خرد جهت انجام کارهای مهم و پر هزینه تشکیل می‌شوند، برای تحقق این هدف لازم است شرکت سهامی به گونه ای تشکیل شود که تعدادی از شرکا با هدفی معین گرد هم جمع شوند.

مرحله اول

در مرحله اول این شرکت، مدیران مقدمات تشکیل شرکت حقوقی را فراهم می آورند.

مرحله دوم

در مرحله دوم مدیران با پذیره نویسی، شرکای جدیدی را جذب می‌کنند.

مرحله سوم

بعد از جمع آوری سرمایه، با شرکت کلیه ی شرکا در مجمع عمومی موسس، شرکت تشکیل می‌شود.

مرحله چهارم

در فرآیند تاسیس شرکت سهامی عام، ابتدا مدیران شرکت تاییدیه پذیره نویسی دریافت می کنند.

مرحله پنجم

پس از دریافت تاییدیه پذیره نویسی، اداره ثبت شرکت‌ها، با اطمینان از صدور تاییدیه مرکز بورس، اظهارنامه شرکتِ در شرف تاسیس را مورد بررسی قرار می دهد. اگر آن‌ها را مطابق با قانون باشند، این اداره اجازه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.

مرحله ششم

اعلامیه پذیره نویسی شرکت باید توسط موسسان در روزنامه درج گردد تا عموم مردم مشاهده نمایند و در صوتر تمایل اقدام به همکاری کنند. بعد از آگهی، علاقه مندان به بانک درج شده در آگهی مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضا و مبالغ سهام را پرداخت می‌کنند.

مرحله هفتم

بعد از این که سرمایه شرکت تهعد شد تعداد سهام هر یک از شرکای شرکت مشخص و اعلام می گردد. بعد از این مرحله موسسین توسط روزنامه‌ای که در آن اعلامیه پذیره نویسی شده، از پذیره نویسان برای شرکت در مجمع عمومی موسس دعوت می کنند.

مرحله هشتم

مجمع عمومی موسس با حضور شرکایی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند، قابل تشکیل می باشد. این مجمع وظیفه تصویب ارزیابی‌های انجام شده در مورد سرمایه های غیرنقدی، تصویب امتیازات خاص و تصویب اساسنامه را انجام می دهد.

مرحله نهم

بعد از تصویب اساسنامه، اساسنامه تصویب شده همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت حقوقی به اداره ثبت شرکت ها اعطا می‌شود. با توجه به اینکه شرکت عملا تشکیل شده تقاضای ثبت شرکت سهامی عام به وسیله مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره انجام می گیرد.

بنابراین با ارائه مطالب بالا اکنون شما بهتر می توانید برای ثبت شرکت خود به راحتی اقدام کنید و فعالیت خود را در این زمینه شروع کنید.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره آنلاین
ارسال با واتساپ