کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی چیست؟ کد اقتصادی شماره ای12 رقمی است. گرفتن این کد که اصطلاحا به آن کد اقتصادی میگویند، برای اکثر اشخاص حقیقی و حقوقی که کالایی تولید می کنند و یا ...