جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس چیست؟ هر سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری و تاسیس یک شرکت، به اخذ جواز تاسیس نیاز دارد. جواز تاسیس در واقع، همان مجوز شروع یک فعالیت تجاری است ...

ثبت اختراع

ثبت اختراع اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است. این تفکرات در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی متبلور می شود. قانون ثبت اختراع و ...

ثبت شرکت
ثبت شرکت

ثبت شرکت قبل از اینکه به ثبت شرکت خود فکر کنیم ، باید با مفهوم "شرکت" آشنا شویم. شما فکر می کنید شرکت به چه معناست؟ همان‌طور که از نامش ...